Vilande moms

Bokföringen vid blandad verksamhet bör ske så att endast den avdragsgilla momsen bokförs på momskontona. Moms på förskotts och a conto-fakturor är avdragsgill först i samband med betalningen av fakturan.

Vilande moms används på obetlda förskottsfakturor. Den redovisas under pedioden när förskottet betalas eller tjänsten levereras.

Exempel på vilande moms:

  • Vilande moms hyra
  • Vilande moms förskott

BAS-kontoplanen
Momskonton som bör användas vid vilande moms till dess betalning skett.
Konto 2618 vilande utgående moms
Konto 2648 vilande ingående moms