Vem är bokföringsskyldig?

  • Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är alltid bokföringsskyldiga
  • Fysisk person som bedriver näringsverksamhet (enskild firma) är också bokföringsskyldig

Läs mer i bokföringslagen kapitel 2