Varukostnad

Vid bokslutet gör man en inventering av varulagret vilket innebär att du vid nyåret räknar ut vad du har i lagret på nyårsdagen.

Konton för lager
14 är kontogrupp lager och pågående arbeten
1400 lager
1430 halvfabrikat
lagerkonto 4950 lagerförändring

*************

Varukostnad är inköpskostnad (fakturakostnad plus hemtagningskostnad). 

Du räknar ut årets varukostnad genom följande formel:

Varulager vid årets början

+ inköp under året

_________________

= Sammanlagt varuvärde
– Varulager vid årets slut
_________________

= Årets varukostnad