Tjänstebil

Man räknar med att det finns 250 000 tjänstebilar i Sverige och de rekordlåga räntorna innebär att det är ekonomiskt fördelaktigt med denna typ av tjänsteförmån.