Stiftelseurkund

Vad är en stiftelseurkund?

Stiftelseurkund är ett protokoll som görs när man bildar ett aktiebolag som du ska skicka in till bolagsverket. Stiftelseurkunden innehåller uppgifter om hur mycket som ska betalas för varje aktie, fullständiga namn, personnummer och postadress för styrelseledamot, suppleant samt revisor.

Om aktier skall kunna tecknas och betalas med apportegendom ska också detta anges. Stiftelseurkunden skall även innehålla stiftarnas förslag till bolagsordning.

Stiftelseurkunden ska innehålla

  • Datum för stiftandet av bolaget
  • Hur mycket som ska betalas för varje aktie
  • Hur många aktier varje stiftare tecknar sig för
  • Vilka som ska sitta i styrelsen, dvs. namn, adress och personnummer för styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer
  • Föreslaget företagsnamn
  • Att aktierna kan betalas med apportegendom – om det är aktuellt. Apportegendom innebär att en stiftare betalar sina aktier med egendom i stället för pengar.

Stiftelseurkunden ska vara undertecknad av alla stiftarna. Är stiftaren en juridisk person ska behörig firmatecknare skriva under stiftelseurkunden. Stiftelseurkunden ska vara i original eller bestyrkt kopia och får inte vara äldre än 6 månader.

Företaget får efter registreringen hos Bolagsverket sitt namn och organisationsnummer. Tänk på att bolagsverket kan vara krångliga vid företagsnamn speciellt om liknande företagsnamn finns tidigare.