Stiftelse

Vad är en stiftelse?
En stiftelse är en typ av juridisk person, som till skillnad från föreningar och bolag, varken har medlemmar eller ägare och stiftelsen kan sägas äga sig själv.
Det finns olika typer av stiftelser beroende på verksamhet och många är skyldiga att upprätta årsredovisning:

  • Moderstiftelser
  • Avkastningsstiftelser
  • Verksamhetsstiftelser
  • Insamlingsstiftelser
  • Pensionsstiftelser
  • Kollektivavtalsstiftelser
  • Personalstiftelser

Regelverken som stiftelser måste välja mellan är:

  • K2 (för mindre stiftelser)
  • K3

Lagstiftning

  • Stiftelselagen