Soliditet

Vad är soliditet?

Definitionen på soliditeten är ett finansiellt nyckeltal som visar det egna kapitalet delat med det totala kapitalet. Soliditetsmåttet visar den långsiktiga betalningsförmågan och hur förmöget företaget är dvs hur stort det egna kapitalet är i relation till tillgångarna.

Vad är bra soliditet?

Soliditet är ett viktigt nyckeltal som visar om företaget har stabila finanser om man har mycket pengar att röra sig med.

Vid låg soliditet är skulderna stora vilket inte är bra. Soliditeten varierar kraftigt mellan olika branscher. Normalvärdet är 20-30% och måttet över 30 är innebär som regel att företaget har en bra soliditet.