Sociala avgifter

Vad är sociala avgifter?
Arbetsgivaren betalar sociala avgifter utöver själva lönen för de som är anställda i företaget. De sociala avgifterna är lagstadgade och uppgår till 31.42% av den anställdes bruttolön.

Exempel på avgifter som ingår i de sociala avgifterna är

  • Ålderspensionsavgift
  • Sjukförsäkringsavgift

Om du är egen företagare betalar du alltid sociala avgifter som en egenavgift.