Skattetillägg och dubbelbestraffning

Under lång tid har man kunnat bli dubbelbestraffad för skattebrott. Dubbelbeskattningen har inneburit en rättsosäker situation för många som blivit drabbade men Skatteverket har kämpat för att behålla skattetilläggen. Man räknar med att ungefär 200 000 svenskar har påförts skattetillägg varje år och av dessa går 4000 till åklagare.

Ny dom i Högsta domstolen kring skattetillägg
Det har kommit en ny uppmärksammad dom i högsta domstolen kring dubbelbeskattning och skattetillägg vilket innebär att en person inte kan dömas 2 gånger för samma gärning vilket innebär att många kommer att begära resning. Skattetillägg räknas som ett straff villket innebär att man kan ha rätt till en offentlig försvarare.

9:e september 2013 väntas en utredning släppas hur man ska lösa problematiken på sikt.