Skatteförfarandelagen (SFL)

Skatteförfarandelagen (SFL) är väldigt omfattande med sina förarbeten och den infördes 1:a januari 2012 och ersatte många andra lagar som skattebetalningslagen och taxeringslagen.
Läs lagen här