Skatt

Skatter för bokförare handlar till stor del om deklarationer och beskattningar som skiljer sig åt inom enskilda bolag, handelsbolag och aktiebolag.

Beskattningen i ägarledda företag, moms och internprissättning (transfer pricing) är andra viktiga komponenter inom skattebokföringen.