SIE formatet – vad är SIE format

SIE formatet är en öppen standard och ett format som innebär att du enkelt och smidigt kan flytta redovisningsdata i din bokföring. Formatet gör att du kan flytta data mellan olika dataprogram och ekonomisystem, bokslut och revisionsprogram. I flera bokföringsprogram kan du exportera ut SIE-filen.

SIE formatet innebär också att data kan analyseras på ett enkelt sätt.

Det finns 5 olika varianter av SIE:

  • 1.SE
  • 2.SE
  • 3.SE
  • 4.SE – bra om du ska skicka din löpande bokföring till redovisningsbyrån eftersom de bara innehåller verifikationerna.
  • 5.SE – är ett nytt format (XML-baserat format) som ger nya möjligheter för digitalisering, kontroll, analys och automatisering

Det finns skillnad mellan program och hur bra de är på att läsa och skriva ut SIE-formatet.
Läs mer på SIE-gruppens hemsida vilka program som har godkända SIE-format.