Semesterlagen

Semesterlagen är lagen om rätten till semester för en person som är anställd och reglerar anställdas rättigheter och skyldigheter kring semesterledighet, semesterlön etc. Den första lagen kom till redan på 1930 talet och gav anställda rätt till 2 veckors semester.
Idag är semesterledigheten minst 25 dagar oavsett anställningsform och sämre förmåner för den anställde än vad lagen anger gäller inte.

Ett semesterår löper från den 1:a april till 31:a mars och samma period föregående år kallas intjänandeår.
Sjukdagar man har under ledigheten räknas inte in i ens semesterdagar

Semesterlönen är 12% av arbetstagarens lön från intjänandeåret enligt lagen. Om en anställd har mer än 20 semesterdagar har de rätt att spara överskjutande dagar under en 5-års period som hen kan ta ut i en sammanhängande ledighet.
Det krävs synnerliga skäl för att en anställd ska bli skyldig att avbryta sin semester och återgå till arbetet.

Semesterlagen är den lag i sverige som ger den anställde rätt till semester.

Semester lagen omfattar:

  • Semesterår
  • Ledighet
  • Semester lön
  • Semester ersättning

Läs mer om semesterlagen