Rörelseintäkter och lagerförändringar

Rörelseintäkter och lagerförändringar se 5 kap 7§ första stycket i Årsredovisningslagen (ÅRL).