Riskhantering

Riskhantering (riskmanagement) är en vital del hos de större revisionsbyråerna och innebär att man som företag minskar risker och skydda kritiska tillgångarna. De flesta företagen måste hantera risker. Inom vissa branscher som finans handlar det ofta om compliance men det kan även innebära cybersecurity som penetrationstester.