Revisionsberättelse

Vad är en revisionsberättelse?

I en revisionsberättelse gör en revisor sin redogörelse och granskning av en styrelses förvaltning av en verksamhet eller rörelse. Börsbolagen har högre krav kring revisionsberättelsen genom rapportering av ”för revisionene särskilt  betydelsefulla områden (SBO)”.

Revisorerna sammanfattar årligen sin granskning av styrelsen i revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen ska det dessutom framgå vad revisorerna har granskat.

Det finns olika standardvarianter av revisionsberättelse beroende om:

  • Företaget har VD
  • Företaget tillämpar koncernredovisning
  • Företaget tillämpar K2
  • Företaget tillämpar K3

Bolagsverket godtar bara revisionsberättelser som har lämnats av aktiebolagets valda auktoriserade eller godkända revisor.