Reseräkningar

Att administrera reseräkningar tar tid och kräver mycket administration kring traktamenten och resetillägg. Nya program från exempelvis Recibo innebär att du kan redovisa kvitton och reseräkningar direkt på mobilen. Appen synkar med ditt redovisningsprogram och underlaggen sparas i molnet.