Redovisningskonsult

Vad är en redovisningskonsult?

En redovisningskonsult arbetar med bokföring och redovisning.

Vad är en auktoriserad redovisningskonsult

För en uppdragsgivare är det ofta en trygghet att anlita en auktorisera redovisningskonsult vilket innebär att bokföringen håller en viss kvalitet då det är en person som har kompetens och erfarenhet.

Ena auktoriserad redovisningskonsult

  • Får löpande fortbildning kring nya bokföringsrelger, lagar och ny praxis
  • Är kvalitetskontrollerad
  • Ansvarsförsäkrad
  • Tillämpar Rekos standard för redovisningstjänster

Det finns auktoriserade redovisningskonsulter som har anvsvarsförsäkring och tillämpar Reko.