Proforma

Proforma används även när två företag slås ihop för att redovisa hur den nybildade koncernens resultat hade kunnat bli. Inom redovisningen är  det ett sätt att visa marknaden hur det hade kunnat se ut jämfört med den strikta redovisningen och man kan använda metoden för nuvarande eller framtida siffror.

Investerare bör vara försiktig när man läser ett företags pro-forma bokslut, eftersom siffrorna inte kan följa traditionell redovisningssed.

Vad betyder proforma?

Proforma är en latinsk term som betyder ”för formens skull”.