Personalens skatter

Personalens skatter,  avgifter och löneavdrag

27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
2710 Personalskatt

2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter
2732 Avräkning särskild löneskatt

2740 Avtalade sociala avgifter
2750 Utmätning i lön m.m.
2760 Semestermedel
2761 Avräkning semesterlöner
2762 Semesterlönekassa
2790 Övriga löneavdrag

2791 Personalens intressekonto
2792 Lönsparande
2793 Gruppförsäkringspremier
2794 Fackföreningsavgifter
2795 Mätnings- och granskningsarvoden
2799 Övriga löneavdrag