Organisationsnummer

Ett organisationsnummer är en identitetsbeteckning för juridiska personer som företag och föreningar. Enskilda företag använder  personnummer eftersom det är samma person.

Du kan hitta företagsnummret hos Bolagsverket och deras tjänst företagsfakta
Fungerar inte den tjänsten brukar jag använda allabolag.se som har organisationsnummer på aktiebolag.

Organisationsnummret använder också kontrollsiffror så att man kan se att det är rätt siffror och ett giltigt organisationsnummer.

Organisationsnumret och företagsformen

Det går att se företagsformen om du ser på förrsta siffran i organisationsnummret.

  • 1 – Dödsbon
  • 2- Stat, landsting, kommuner och församlingar
  • 3- Utländska bolag som har näringsverksamhet eller äger fastigheter i Sverige
  • 5 – är aktiebolag, filialer, banker, försäkringsbolag och europabolag
  • 6- Enkelt bolag
  • 7 – Ekonomiska föreningar
  • 8 – Ideella föreningar och stiftelser
  • 9 – använder företagsformen handelsbolag, kommanditbolag eller enkla bolag
  • 7 eller 8 – används till bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, näringsdrivande ideella föreningar, bostadsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar, europakooperativ och Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
  • 2 eller 8 – används av trossamfund