Organisationer inom bokföringsområdet

bokföringsorganisationer

 • Föreningen Auktoriserade Revisorer
  FAR är branschorganisation för redovisare och ekonomiska rådgivare och har 6500 medlemmar. De har kurser i redovisning, revision, skatt, moms, controlling och ekonomistyrning genom Farakademi.
  Hemsida: http://www.far.se
 • Civilekonomerna (fackförbund)
  Fackförbund för civilekonomer och redovisare.
 • Bokföringsnämnden BFN
  Ett statligt expertorgan som ger ut informationsmaterial och allmäna råd kring redovisning.
  http://www.bfn.se
 • Sveriges Redovisningskonsulters Förbund
  http://www.srfkonsult.se
 • IASB – International Accounting Standards Board
 • Redovisningsrådet