Användare
Bokföringsprogram – välj rätt program för din bokföring
oktober 9, 2012
Visa allt

Nyckeltal

Vad är nyckeltal?

Bokföringen ger oss information om resultatet av verksamheten och möjlighet att följa upp hur verksamheten går.

Nyckeltal visar om ett företag är välskött och hur verksamheten har skötts och används i företagsanalyser. Nyckeltalen visar hur företaget mår i olika avseenden.

 • Lönsamheten och om företaget går med vinst
 • Den finansiella balansen som skulder, fodringar och övriga tillgångar
 • Hur effektiviteten ser ut och om kapacitetsutnyttjandet är optimalt

SCB har branschnyckeltal som de ger ut (men som kostar pengar att beställa)

Exempel på vanliga nyckeltal inom bokföringen

 • Rörelsekapital=omsättningstillgångar-kortfristiga skulder
 • Balanslikviditet=(omsättningstillgångar 1+II)/kortfristiga skulder
 • Kassalikviditet=omsättningstillgångar I (dvs omsättningstillgångar -varulager)/kortfristiga skulder. Den visar den kortsiktiga betalningsförmåga dvs förmåga att betala fakturor och normalvärdet är 100-150%.
 • Soliditet= Eget kapital/Totalt kapital visar den långsiktiga betalningsförmågan och hur stort det egna kapitalet är i relation till tillgångarna. Vid låg soliditet är skulderna stora. Normalvärdet är 20-30% och över 30 är bra soliditet.
 • Täckningsbidrag=Särintäkter-särkostnader. Det finns olika täckningsbidrag som TB1, TB2, TB3 som man ofta använder i större företag. TB1 är den första nivån som behöver täckas och så kan man lägga på olika typer av kostnader.Exempel på täckningsbidrag
  Produktenhet: TB 1 = Särintäkt – Särkostnad
  Produktgrupp: TB 2 = TB 1 – Produktgruppens särkostnader
  Produktprogram: TB 3 = TB 2 – Produktprogrammets särkostnader
 • Täckningsgrad=(Bidrag/stryck)/(Försäljningspris/st)*(100(%))
 • P/E-tal (price per earnings)=Aktuell aktiekurs/vinst per aktie är ett av de mest använda nyckeltalen när man gör en aktieanalys och innebär att du kan jämföra lönsamheten mellan bolag i samma bransch.
 • PS-tal= Aktiekursen dividerat med omsättningen
 • Kapitalomsättningshastighet (KOH) = omsättning / totalt kapital
 • Rörelsemarginal=Rörelseresultat/omsättning
 • Direktavkastning=utdelning i procent/aktiekurs
 • Räntabilitet på eget eller totalt kapital

Nyckeltal som mäter lönsamhet

 • Vinstmarginal Resultat i förhållande till omsättningen dvs hur mycket man tjänar på varje krona man säljer för. Man ser på resultatet före skatt och eventuella bokslutsdispositioner i procent av årets omsättning. Normalvärdet ligger kring 10-20%. På engelska pretax profit margin eller EBT (Earnings before tax). Vinstmarginalen visar hur stor del av omsättningen som finns för att utveckla verksamheten, amortera eller dela ut till aktieägare.
 • Nettomarginal: Ifall man räknar vinstmarginalen efter skatten.
 • Rörelsemarginal: Rörelseresultatet efter avskrivningar delat med årets omsättning. (eng. gross margin)
 • Räntabiliteten på det totala kapitalet visar vinsten i relation till det kapital som använts i företaget. I bokslutet hittar du resultatet före finansiella kostnaderna och dividerar med summan av tillgångarna.
 • Räntabilitet på eget kapital före skatt = Resultat efter finansiella poster/Justerat eget kapital
 • Räntabilitet på eget kapital efter skatt = Resultat efter finansiella poster * (1-skatt) / Justerat eget kapital
 • Effektiv avkastning=(kursförändring+utdelning)/investerat kapital
bokföring
bokföring
Jag är civilekonom och bloggar om ekonomi, finans och bokföring.

1 Comment

 1. Alex skriver:

  Hej!

  Vad innebär att man ska få ett utdelning av TB3 ?

  Jag har ett avtal med ett företag och i det avtalet står att ett utdelning av positiv TB3.

  Jag uppfattade detta som tredje raden av resultatet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *