Nettomsättning

Under posten nettoomsättning i resultaträkningen redovisas intäkter som finns i företagets normala verksamhet. Det kan tex vara varuförsäljning, tjänsteintäkter och hyresintäkter.