Nettolön är den lön du får efter det att skatten är avdragen och den kan ökas med traktamenten eller andra förmåner.

Jämför med bruttolön