Löneprogram

Löner och tidsredovisningAtt beräkna löner korrekt är svårt eftersom det är många juridiska delar kring rapporteringen och lönerna kan variera beroende på om det är månadslön eller timlön mm.

Du ska tex betala arbetsgivaravgifter, semesterlön och att skatter och skatteavdrag bokförs på ett korrekt sätt. Om du har eget företag ska du bokföra lön som ”eget uttag” och du betalar f-skatt varje månad.

På ett företag är det företagsledningen som är personuppgiftsansvarig och underlaget för lönearbetet ska förvaras på ett säkert sätt i 10 år. Skattedeklarationer och kontrolluppgifter skall däremot sparas i 5 år.

Det finns olika löneprogram på marknaden som:

Löneprogram som hanterar SIE-koder:

 • Visma Lön 1oo SPCS, 300 och 600
 • Kontek lön

Övriga löneprogram

 • Unicell
 • XDesk
 • P1 Lön light (gratis program)
 • Edison lön
 • Crona lön
 • Stelvio
 • BL Lön
 • Flex lön
 • DSReda
 • Swelön
 • Swinxlön
 • Nanolön
 • Hogia office Lön
 • Softone

 

Vad bör ett löneprogram innehålla?

Utöver grunduppgifter kring den anställde som bankkontonummer och skatteuppgifter kan många program även hantera lönerapportering inklusive arbetstider, arvoden, övertid, komptid flextid, semesterhantering, mertid och sysselsättningsgrad.