Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar anställdas rättigheter och skyldigheter vid provanställning, anställningsskydd, uppsägningsskydd, tidsbegränsad anställning mm.

Ladda ner lagen