Lag om sjuklön

Lagen om sjuklönen reglerar anställdas rättigheter och skyldigheter när de blir sjuka att behålla lön och andra anställningsförmåner (sjuklön)
Lagen beskriver sjuklön, sjuklöneperiod, sjukanmälan etc.

*******************************

Den anställde har 80% i sjuklön för varje arbetsdag (förutom karensdagen).

Du räknar ut sjuklönen för dag 2-14

80% x (månadslönen x 12)/(52x veckoarbetstiden) x antalet frånvarotimmar.

Från dag 15 gör man vanligtvis löneavdrag per kalenderdag dvs (månadslönen x 12)/365

Ladda ner lagen om sjuklönen