Användare
Bokföringsprogram – välj rätt program för din bokföring
oktober 9, 2012
Årsredovisning och bokslut
januari 26, 2013
Visa allt

Kontoslag

All bokföring bygger på kontosystem. Med konto menas en avräkning som är upplagd så att man på ena sidan (debetsidan) noterar allt som vederbörande person eller avdelning mottager av tillgångar i form av varor, pengar etc. Medan på dess motsatta sida (kreditsidan) noterar alla dylika poster som kontot ifråga avlämnat. Att påföra kontots debetsida en post kallas att debitera eller belasta kontot. Om posten förs på kreditsidan kallas det att kontot krediteras.

Det finns fyra olika kontoslag:

  • Tillgångar: kassa, bank, postgiro,kundfordringar, inventarier etc
  • Eget kapital och skulder: aktiekapital, banklån,leverantörsskulder,momsskuld etc
  • Inkomster: varuförsäljning och utförda arbeten
  • Utgifter: varuinköp, hyror, telefon. försäkringspremier, löner etc

Ett kontonummer är det nummer som finns på ett bokföringskontot, t.ex. kassa med nummer 1910 och plusgiro har nummer 1920. 

bokföring
bokföring
Jag är civilekonom och bloggar om ekonomi, finans och bokföring.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *