BAS-kontoplan

Balanskonton

Tillgångar
Kontoklass 1 Tillgångskonton

Skuldkonton
Kontoklass 2 Skuldkonton och eget kapital

Resultat

Konton som används för rörelseresultat.

Intäktskonton
Kontoklass 3 Intäktskonton och inkomster

Kostnadskonton