Koncernrapportering

Att hjälpa företag med deras koncernrapportering omfattar uppgifter som

  • Koncernredovisning
  • Finansiell leasing K3
  • IFRS
  • Juridiska och legala proforma
  • Årsredovisningar
  • Koncernkontoplaner