Kassaregister

Den som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste ha ett certifierat kassaregister enligt en lag som började gälla den 1:a januari 2010.