Vad är K3? – Koncernredovisning i årsredovisningen

K3 är ett regelverk från bokföringsnämnden och K-projektet består av K1, K2 och K3. Från 2014 måste alla större företag tillämpa K3 och de kan inte tillämpa K2 om de vill avge koncernredovisning i sin årsredovisning.

  • K3 ställer inte högre upplysningskrav än vad årsredovisningslagen gör för mindre företag
  • K3 har kompletterats med regler runt fond för utvecklingsuppgifter