Investeraravdrag

investerarbidrag

Investerarbidrag – för dig som vill investera i nystartade företag.

Investeraravdrag  är ett nytt avdrag som införs från och med den 1 december 2013 och gäller fysiska personer när de investerar i ett nybildat bolag eller vid nyemission. Investerarbidraget kommer att tillämpas på investeringar gjorda efter den 30 november 2013. Halva det investerade beloppet är avdragsgillt. Gränsen för avdraget ligger på 650 000 kronor. Grunddragen i investeraravdraget gör att det är utformat för små och medelstora företag. I pressreleasen från riksdagen skriver man att Företaget ska ha ett löneunderlag på minst 300 000 kronor.

  • Bolaget måste vara onoterat
  • Emissionbeloppet får max vara 20 000 0000 per år
  • Ska vara ett aktivt företag utan ekonomiska svårigheter
  • Du får inte göra något investeraravdrag om du (eller någon närstående) äger eller har ägt andelar i det företag som du förvärvar andelar i vilket är en ny regel från 2016.

Exempel Investeraravdrag

Exempel 1: Maxgränsen för avdrag är 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar andelar för 1,3 miljoner kronor. Halva beloppet är 325 000 kronor som är avdragsgillt och skattesänkningen motsvarar 195 000 kronor.

Exempel2: Företaget erbjuder befintliga aktieägare att teckna nya aktier i företaget för 100 kronor styck. Företaget uppger att alla villkor för investeraravdraget är uppfyllda. Sven tecknar sig för 500 nya aktier, och han betalar 50 000 kronor för dessa. Investeraravdragets storlek blir 25 000 kronor (dvs hälften av 50 000 kronor), vilket ger en skatteminskning på 7 500 kr (25 000 kr x 30 %).

Läs mer på skatteverkets hemsida