Intäkter och kostnader

Beskriver värdet på de resurser som tjänats in eller förbrukats under en viss period.