Deklaration: Inkomstdeklarationer

Enskilda näringsidkare, och delägare i till exempel aktie- eller handelsbolag, ska deklarera på Inkomstdeklaration 1 senast den 5 maj 2014.
För delägare i aktiebolag ska du använda K10. Redan under det år du får dina inkomster ska du betala preliminärskatt.

Glöm inte bort avdrag, redovisning av vinst och förlust på aktieaffärer och periodiseringsfonder.

Läs mer om inkomstdeklarationer på skatteverkets hemsida

Läs mer om deklarationer på skatteverket