maj 26, 2018
blockchain

Blockchain

Hur kan företag använda blockchain-tekniken för att säkra data? När världen snabbt förändras påverkas  den globala handeln kring online-plattformar.  Blockchain och dess distribuerade redovisnings teknik kan […]
januari 31, 2018

Valutaförlust

Valutakursförluster i rörelsen kan uppstå på fordringar och skulder av rörelsekaraktär som är utställda i en utländsk valuta och skiljer sig från en redovisningsenhets redovisningsvaluta. Interna […]
oktober 11, 2017
redovisning

Redovisning

Vad är redovisning? Redovisning innebär en organiserad bokföringen av intäkter, utgifter och balanser över en tidsperiod. Redovisning utförs i enlighet med godkänd eller lagstadgade system, under […]
augusti 19, 2017
bokslut

Bokslutsrapport

Vad är en bokslutsrapport? En bokslutsrapport är en kvalitetsstämpel att din redovisning håller en viss nivå. I sin utformning är den standardiserad och man kan inte […]
augusti 18, 2017

Outsourca bokföringen

Outsourca bokföringen eller ha den internt i företaget är en fråga som många ställer sig? En annan fråga är hur man hanterar kostnader för outsourcing. Fördelarna […]
augusti 10, 2017
hållbarhetsredovising

Hållbarhets redovisning

Vad är hållbarhetsredovisningar? Hållbarhetsredovisning sker ofta i större bolag och man kan exempelvis följa organisationen GRI (Global Reporting Initiative) riktlinjer. Enligt en utredning 2017 av 80 […]
juli 18, 2014

Ekonomisystem

Vi guidar dig på vägen till effektiva och framtidssäkra ekonomisystem: PwC Mybusiness BL Administration Briljant Ekonomisystem Edison Ekonomibyrå Edison Ekonomi proffs StepOne Visma compact 1000 mfl
juli 18, 2014
beslutsstöd

Affärssystem – ERP

Affärssystem Affärssystem (ERP system dvs enterprise resource planning) ger ökad möjlighet att arbeta med den löpande affärsplaneringen. Skillnaden mellan ERP och bokföringsprogram Skillnaden mellan affärssystem och bokföringsprogram […]
januari 26, 2013

Årsredovisning och bokslut

Bokföringen avslutas genom det sk bokslutet. För varje år skall aktiebolag göra bokslut och upprätta en årsredovisning. Efter verksamhetsåret är slut ska man upprätta bokslut vilket […]
november 17, 2012

Kontoslag

All bokföring bygger på kontosystem. Med konto menas en avräkning som är upplagd så att man på ena sidan (debetsidan) noterar allt som vederbörande person eller […]
oktober 9, 2012
Användare

Bokföringsprogram – välj rätt program för din bokföring

Välj rätt bokföringsprogram för din redovisning och bokföring Det finns mängder av redovisningsprogram för ekonomer på den svenska marknaden. Det har blivit mer och mer populärt […]
september 24, 2012

Nyckeltal

Vad är nyckeltal? Bokföringen ger oss information om resultatet av verksamheten och möjlighet att följa upp hur verksamheten går. Nyckeltal visar om ett företag är välskött […]