Bokföring

Bokföring

Att anlita extern redovisningskompetens är nödvändigt för många företag men kostar ofta väldigt mycket pengar. Syftet med den här webbplatsen är att underlätta för dig som söker bokföringskompetens. Genom att anlita bokföring.org kan du få gratis offerter från våra samarbetspartners. Byt bokförare eller byrå idag och tjäna pengar!

[GOOGLEBUTTON target=”/bokforingsbyra” color=”blue”]Begär offert![/GOOGLEBUTTON]

Läs mer om

Löpande bokföring
Revision
Finansiella analyser och rapportering
Bolagsbildning
Finansiell rådgivning
Årsredovisning
Bokslutsarbete
Hållbarhetsredovisning
Utveckling av system och rutiner
Auktoriserad revisor
Revisionsberättelse
Kund och leverantörsfaktura
Skattedeklaration
Skatterådgivning
Förvärv, samgående och avyttringar
Koncernredovisning
Utredningar

Vad är bokföring?

Bokföring innebär att man producerar finansiella poster som visar det ekonomiska resultatet. Principerna för redovisning tillämpas på redovisning, bokföring och revision.

 

Om den här webbplatsen

Den här webbplatsen handlar om bokföring och vårt mål på sikt är att bli en portal kring bokföringstjänster.
Vi ger dig tips om olika metoder och program för bokförare och ekonomer.