Ekonomisystem
juli 18, 2014
Outsourca bokföringen
augusti 18, 2017
Visa allt

Hållbarhets redovisning

hållbarhetsredovising

Vad är hållbarhetsredovisningar?

Hållbarhetsredovisning sker ofta i större bolag och man kan exempelvis följa organisationen GRI (Global Reporting Initiative) riktlinjer. Enligt en utredning 2017 av 80 svenska storföretag rapporterar 70% enligt FN:s nya hållbarhetsmål.

CSR analyserar ekonomiska, legala, moraliska, sociala och fysiska aspekter av miljön.
– Barnard (1938)

Hållbarhetsredovisning är mycket mer än varumärkesbyggande

På flera företag blir CSR-arbetet inte mer än varumärkesbyggande vilket ofta kritiseras. Hållbarhets omfattar relationerna mellan globala företag, regeringar i olika länder och individuella personer. Kraven är att öka transparensen och sätta resultaten i relation till de andra aktörerna inom branschen.

CSR aktiviteter omfattar

  • Hållbarhet (Sustainability)
  • Ansvar (Accountability)
  • Transparans (Transparancy)

 


Vad är CSR – Corporate Social Responsibility?

CSR (CSR, engelska Corporate Social Responsibility) handlar om att företag och myndigheter tar ansvar hur de påverkar samhället socialt och miljömässigt. Corporate Social Responsiblity är ett koncept som blivit allt viktigare inom affärsrapportering. De flesta organisationer har en policy kring CSR och producerar årligen rapporter om sina aktiviteter inom hållbarhet. Ofta är miljöarbete och grönt arbete lönsamt för företag eftersom man minskar risker.

Definition av CSR enligt Globalreporting
Informationen i redovisningen ska
omfatta de områden och indikatorer som speglar
organisationens mer betydande ekonomiska,
miljömässiga och sociala påverkan, och områden
och indikatorer som i väsentlig grad kan påverka
intressenternas bedömningar och beslut.
Ladda ner riktlinjer för hållbarhetsredovisning från Global reporting

Det finns olika ramverk för hållbarhetsredovisningen och intressentanalysen är en primär del.

Läs mer om CSRI på CSRI i praktiken.

Ladda ner bok om Corporate Social Responsibility

bokföring
bokföring
Jag är civilekonom och bloggar om ekonomi, finans och bokföring.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *