Godwillvärde

Vad menas med goodwill värde?
Godwillvärdet är mervärdet hos ett företag utöver dess nettotillgångar. Godwill värden uppstår när bolaget förvärvas för ett belopp som överstiger nettotillgångar. Denna goodwill kommer att skrivas i redovisningen.

Jämför godwill avskrivningar.