GAAP

Vad är GAAP?

GAAP står för begreppet General accepted accounting practices vilket varierar från land till land.