Frakter kontoplan

Kontoslag frakter baskontoplanen
57 Frakter och transporter
5700 Frakter och transporter (gruppkonto)
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution
5720 Tull- och  speditionskostnader
5730 Arbetstransporter
5790 Övriga kostnader för frakter och transporter