Förbrukningsmaterial

Vad är förbrukningsmaterial?

Det kan vara svårt att veta vad gränsen går mellan förbrukningsinventarie, förbrukningsmaterial och kontorsmaterial.

 

Konto 5410 förbrukningsinventarie

Förbrukningsinventarier är inventarier som har kort livslängd dvs kortare än 3 år men vanligtvis längre än 1 år. Ifall inventarien har ett obetydligt värde (mindre än ett halvt basbelopp) räknas de som förbrukningsinventarier. Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kr.

Konto 5460 förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial har en livslängd kortare än 1 år och som  förbrukas relativt snabbt. Dessa har ett obetydligt värde och kan även inkludera material som används i själv produktionen. Exempel på förbrukningsmaterial är  sopsäckar, emballage, toalettpapper, glödlampor osv.

Konto 6110 kontorsmaterial

Material till kontoret.