Förbjudna lån

Vad är ett förbjudet lån?

Förbjudna lån är när man lånar av aktiebolaget vilket är förbjudet enligt aktiebolagslagen om man lånar ut till aktieägarna eller den förbjudna kretsen (närstående, styrelse, VD och delägare). Om det finns förbjudna lån ska det finnas med i revisionsberättelsen och det innebär att revisionsberättelsen blir oren. Revisorn ska dessutom skicka en kopia av revisionsberättelsen till skatteverket.

Låntagaren måste beskatta det förbjudna lånet som en intäkt och skatteverket tar ut skattetillägg för den som lämnat oriktiga uppgifter om sin egna beskattning.