Finansiering

Finansiering och finansiell rapportering är absolut nödvändigt för att få företaget att växa men för småföretagare kan det ibland onödigt svårt och komplicerat att få lån.

Nya låneformer för finansiering
Nya låneformer har börjat dyka upp som peer-to-peer låncrowdfunding och crowlending. Nya aktörer inom företagsfinansiering är Qred företagslån och iZettle Advance.

Söka pengar för finansiering
Det finns även statliga medel att ansöka hos Vinova för forskningsprojekt och Almi har olika låneformer. Du kan också vända dig till affärsänglar och riskkapitalister – läs mer på Svenska Riskkapitalföreningen.

Banker
Banker kan också naturligtvis hjälpa till med exempelvis fastighetslån och leasing. En metod att frigöra kapital är att sälja fakturorna och factoring.