Financial Advisory

Vad är Financial Advisory?

Financial advisory är finansiell rådgivning och omfattar strategiska rådgivningsuppdrag avseende företagsfusioner och företagsförvärv, omstruktureringar, spin-offs och riskhantering. Ofta handlar financial advisory om stora och komplexa transaktioner.