Pantförskriva fakturan hos finansföretag (factoringbolag)”

 

Kontonr Konto Debet Kredit
1512 Belånade kundfordringar (factoring) 48 000
1511 Kundfordring 38 400

I samband med att man pantförskriver fakturan bokar man om den från en kundfordran till en belånad kundfordring. Ett problem är att det ofta saknas kvitto från factoringbolaget och man ser inte pengarna förrän man får en avräkningslista eller du fått pengarna.