• Affärshändelsen datum när den sammanställts
 • Fakturanummer
 • Bolagets adress
 • Företagets organisationsnummer
 • Löpnummer
 • Köparens adress till vem fakturan är ställd
 • Säljarens adress och officiella namn
 • Specifikation: beskrivning av produkt eller tjänst
 • Moms
 • Vilket belopp det gäller

Lagliga krav: Enligt bokföringslagen ska en faktura innehålla:

 • Datum, när den sammanställts
 • Kundens namn
 • Datum för affärshändelsen
 • Specifikation, vad fakturan avser
 • Beloppet

Enligt mervärdesskattelagen ska en faktura dessutom innehålla:

 • Ett unikt löpnummer för varje faktura
 • Säljarens registreringsnummer till moms
 • Säljarens och köparens namn och adress
 • Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
 • Beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats
 • Den momssatsen som gäller
 • Momsen som ska betalas

Läs mer om fakturor och ladda ner gratis faktura att använda

Fakturascanning och e-faktura

Webbaserad attest av inköpen
Det finns även tjänster som fakturascanning och e-faktura vilket innebär att du kan attestera dina fakturor via din smartphone. Ett företag som tillhandahåller den typen av tjänst är attest.nu. De har en molntjänst som ger företaget kontroll i hela procesen från inköp till betalning och de har även aktivering och postbox.