Borgenärer har rätt att under vissa förutsättningar ta ut inkassoavgifter, enligt lagen (1981:739) om inkassokostnader, av gäldenärer som inte betalar i tid. Inkassoavgifterna är tänkta att kompensera borgenären för nedlagda kostnader i samband med indrivningen.

Du ska aldrig betala för en vara som du inte beställt – men om du får krav ska du:

  • Polisanmäl om det är en bluffaktura- om det är en felaktig faktura ska du däremot inte polisanmäla eftersom det inte är olagligt
  • Du måste bestrida fakturan. Meddela genast företaget att du inte kommer betala och orsakerna till att du inte kommer betala tex om du inte beställt varan. Bestridande ska ske via brev eller mejl exempel på text: ”Jag bestrider betalningsansvar beträffande fakturan XXXX, p.g.a. att något avtal inte ingåtts och att någon tjänst/vara inte levererats
  • Om företaget lägger in ett betalningsföreläggande (exempelvis från en inkassobyrå) måste du även bestrida betalningsföreläggandet.
  • Använd inte din namnteckning när du bestrider fakturan utan texta namnteckningen.
  • Tänk på att som företagare gäller inte konsumentköplagen om du som företag köper en produkt från ett företag. Läs mer på konsumentverkets hemsida.
  • Om du gör en betalning spara kvitton

Du skall naturligtvis betala en faktura inklusive ränta och inkassoavgift där kravet är korrekt. Om fakturan inte bestrids kan bolaget dra saken vidare till kronofogdemyndigheten. Om du får ett inkassokrav har du 8 dagar på dig att bestrida från att inkassokravet skickades.