Faktura vid kreditförsäljning

Bokföringsexempel

Företaget lämnade kredit till en kund på  48 000 kronor för att betala efter 30 dagar.
En utgående faktura på 48 000 kronor bokförs på följande sätt.

[box title=”Kreditförsäljning”]

Kontonr Konto Debet Kredit
1510 Kundfordringar 48 000
3010 Varuförsäljning 38 400
2611 Utgående moms, 25% 9600

[/box]

När fakturan betalas in på postgirot efter de 30 dagarna.

[box title=”Kreditförsäljning vid betalning”]

Kontonr Konto Debet Kredit
1920 Plusgiro 48 000
1510 Kundfordringar 48 000

[/box]